“Interim” Risk Manager populair bij grote organisaties, het hoe en waarom.

  • Font size:

Risk_Manager.jpg 

Door: Erik Kriboo, Partner B2Bsure BV – Risk & Insurance management adviseurs

Wij worden door bedrijven steeds vaker gevraagd als “Interim” Risk Manager. Veelal naast de eigen assurantiemakelaar en mede ter ondersteuning van de interne assurantie medewerker. In dit artikel achtergrondinformatie over het waarom en hoe. 

Beheren van risico’s is meer dan een polis…

Assurantiemakelaars maar ook verzekeraars richten zich met hun bedrijf op het verkopen van polissen in plaats van het beheren van risico’s. Niet elke risico laat zich afdekken door een polis. En een polis is niet altijd de juiste oplossing voor een risico in je organisatie. Wat je van je verzekeraar of makelaar merkt is veelal het ontvangen van een premie nota, een polis of een prolongatiebrief. Een goed gesprek over de risico’s waar jij tegen aan loopt ontbreekt. En bedrijven willen helemaal geen polis. Bedrijven willen oplossingen en zich geen zorgen maken over risico’s die er zijn. Dat is waar het om gaat. 

De toegenomen veranderingen in risico’s (gerelateerd aan klimaat, gezondheid, cyber en demografie) maken veiligheid en preventie steeds relevanter. Intern de juiste vragen stellen is cruciaal om de risico’s goed in te schatten maar ook om ze goed aan te kunnen bieden aan verzekeraars. Een van de redenen voor bedrijven om te kiezen voor een Interim Risk Manager die dat wel doet!

Door verharding in de markt is het inkopen en verlengen van verzekeringen steeds lastiger.

De resultaten bij verzekeraars zijn ver achtergebleven bij de verwachtingen. Daarnaast worden ze geconfronteerd met meer catastrofale risico’s. En de verliezen compenseren met andere bedrijfsonderdelen zoals bijvoorbeeld pensioenen of beleggingen gaat niet meer omdat ook daar de winsten zijn verdwenen. Tel daarbij op de talloze overnames wat leidt tot een afname van de verzekeringscapaciteit. Bedrijven zijn het afgelopen jaar geconfronteerd met aangescherpte condities en premieverhogingen. De premies voor schadeverzekeringen stegen gemiddeld 12%. Door aantoonbaar te maken dat je een beter dan gemiddeld risico bent is de manier om wat te doen aan de hogere premies. Risicomanagement is daarbij belangrijk. En blind vertrouwen op de makelaar dat het allemaal wel goed komt doen bedrijven niet meer. Actief omgaan met preventie en een duidelijk plan van aanpak als het om de prolongatie van de verzekeringen gaat. Daar zijn bedrijven naar op zoek. 

Wat doet een “Interim” Risk Manager… 

Bedrijven vertrouwen dus niet meer blind op de verzekeringsmakelaar maar huren ons steeds vaker in om de interne assurantie medewerker bij te staan. Dat kan voor een paar uur per maand zijn of per week. Naargelang de behoefte van de klant. Als Interim Risk Manager ben je onderdeel van het team en het bedrijf. De Interim Risk Manager denkt bijvoorbeeld mee over klant opportunity’s en tender trajecten. Maar is ook belangrijk in de opleiding en coaching van eigen assurantie medewerkers en verdere aanscherping van interne risk & compliance cultuur. Je  kijkt naar de huidige processen en doet aanbevelingen om deze te optimaliseren. Helpt mee in het operationeel beheer van de verzekeringen en verzamelt het hele jaar door belangrijke data die bij de prolongatie van de verzekeringen noodzakelijk zijn om premie en condities in het gareel te houden. Daarnaast is de Interim Risk Manager een back-up van het huidige team en in geval van calamiteiten beschikbaar. Vanuit preventie is advies en het nemen van adequate maatregelen een extra reden voor dedicated aandacht van een professional die aan jouw kant staat. Het inzetten van een Interim Risk Manager is veelal kosten efficiënt vanwege deeltijd en flexibele inzetbaarheid. 

Is de inzet van een “Interim” Risk manager wellicht ook interessant voor jouw organisatie, bel ons gerust voor een vrijblijvend gesprek, 033-7600850.

Modified: