Oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor jouw zakelijke verzekeringen?

  • Font size:

 istockphoto-876656164-612x612.jpg

Door: Erik Kriboo, Partner B2Bsure BV – Risk & Insurance management adviseurs

De oorlog heeft grote gevolgen voor een ieder. Allereerst natuurlijk voor de mensen in de regio. Het leed is niet te overzien. Het heeft ook grote gevolgen voor het bedrijfsleven. In deze blog ga ik in op relevante verzekeringen en de effecten daarop. Het is niet limitatief. In geval van een oorlog beroept een verzekeraar zich vaak op clausules in de polis of voorwaarden. Waardoor er in geval van oorlog geen dekking is. 

Transportverzekering

Verzekeraars hebben massaal de dekking voor oorlogs- en stakingsrisico’s opgezegd op de lopende transportverzekeringen. 7 dagen na aankondiging geen dekking meer voor transporten van en naar 

Oekraïne. Daarnaast ook niet meer in de gebieden rondom de Zwarte Zee, de Zee van Azov, delen van Wit-Rusland en Rusland. Een groot gebied dus. Overigens is deze beperking wel een reden om de polis per direct op te zeggen. Overweeg je over te stappen naar een andere verzekeraar gebruik dan deze kans. 

Kredietverzekering

Een kredietverzekering dekt het risico van het non-betaling door je klanten. Het hebben van een kredietverzekering in deze onrustige tijd is nog belangrijker geworden. Het effect op economieën kan groot zijn. De kredietwaaridgheid inschatten van een prospect in het buitenland was al niet eenvoudig maar is door de huidige situatie alleen nog maar lastiger geworden. 

Nieuwe limieten worden wellicht niet meer afgegeven door kredietverzekeraars op bepaalde klanten. En bestaande limieten eventueel beperkt of ingetrokken. Dat is heel vervelend. Maar dat is ook een belangrijk signaal. Want dan is er waarschijnlijk iets mis met de solvabiliteit van de betrefffende klant of prospect. Het is altijd mogelijk in overleg te treden met de verzekeraar want het kan ook zijn dat er te weinig informatie over de betreffende klant voor handen is. En die ontbrekende informatie kan misschien alsnog worden verstrekt waardoor een limiet wel mogelijk is. 

Cyber?

Rusland en de landen daaromheen worden vaak in verband gebracht met een cyber aanval. Een cyberverzekering is nu meer dan ooit een overweging waard. Want het effect op je organisatie kan groot zijn. Daarover heb ik al meerdere blogs geschreven. Cyberterrorisme is gedekt op een cyberverzekering. Elke cyberverzekering kent een uitsluiting voor oorlogsdaden. Echter de verzekeraar moet aantonen dat er inderdaad sprake is van een oorlogsdaad. En cyberterrorisme toewijzen aan de regering van een land zal heel moeilijk zijn. 

 

Heb je werknemers in Oekraïne?

In dat geval heb je vaak de volgende verzekeringen afgesloten: 

  • Expatverzekering; Veelal uitsluitingen voor oorlog en molest. 
  • Reisverzekering; Geen dekking voor oorlog, molest, gewapende opstand en binnenlandse onrusten. 
  • Ongevallenverzekering; Oorlog en molest uitgesloten. 

Daarnaast kan het zijn dat je een pensioen- en arbeidsongeschiktheids verzekering hebt afgesloten voor je personeel in het buitenland. Dan zijn vaak overlijden en arbeidsongeschiktheid uitgesloten als gevolg van oorlog. Ook eventuele nabestaanden krijgen dan geen uitkering. 

De situatie verandert continu en kan ook effect hebben op andere verzekeringen. Voor verdere vragen over dit onderwerp of over de verzekeringen, bel ons gerust voor een advies, 033-7600850.

Modified: