Disclaimer B2Bsure

B2Bsure streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. B2Bsure en andere leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor kennelijke onjuistheden in de informatie op deze website.

De informatie die B2Bsure op haar site aanbiedt is (nog) geen advies.

Auteursrechten

Het is niet toegestaan de op deze Website gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B2Bsure. Niets uit deze site mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de Website af te drukken brochures, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.

Links naar derden

Deze website bevat links naar websites van derden. B2Bsure is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.