Terrorisme, actuele dreigingsniveau “aanzienlijk” in Nederland. En nu?

  • Font size:

 

gettyimages-1136608210-612x612.jpg

Door: Erik Kriboo, Partner B2Bsure BV – Risk & Insurance management adviseurs

In de afgelopen jaren hebben in de ons omringende landen een aantal serieuze terrorisme incidenten voorgedaan. Hoe groot is de terrorismedreiging in Nederland, wat betekent dit voor jouw organisatie en wat kan je eraan doen? 

Het risico is aanzienlijk

Nederland werkt met een systeem van dreigingsniveaus die aangeven hoe groot de kans is op een terroristische aanslag in of tegen Nederland. 

In het dreigingsbeeld worden diverse factoren meegenomen. De afweging van al deze factoren leidt tot een conclusie: het actuele dreigingsniveau, DTN. DTN staat voor Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland en is gebaseerd op verschillende bronnen zoals informatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, informatie van de politie, informatie van buitenlandse partners,  analyses van ambassadepersoneel maar ook openbare bronnen spelen een rol. Zo komt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NTCV, een instantie binnen de overheid) op het actuele dreigingsniveau. 

Er zijn 5 niveaus van oplopende dreiging:

  • minimaal: het is niet waarschijnlijk dat in Nederland een terroristische aanslag plaatsvindt
  • beperkt: er bestaat een kleine kans op een terroristische aanslag in Nederland
  • aanzienlijk: een terroristische aanslag in Nederland is voorstelbaar
  • substantieel: de kans op een terroristische aanslag in Nederland is reëel
  • kritiek: een terroristische aanslag in Nederland is op handen

Het actuele dreigingsniveau is op 14 april 2021 opnieuw vastgesteld op aanzienlijk en dus voorstelbaar in Nederland. Er zijn op dit moment in Nederland personen die radicaliseren of sterk geradicaliseerd zijn en een dreiging (kunnen) vormen op de nationale veiligheid. Het is voorstelbaar dat een eenling overgaat tot het plegen van aanslag. 

Onrust ten tijde van COVID-19

In het afgelopen ‘corona-jaar’ is er in Nederland sprake van activisten die in de openbare ruimte demonstreren en een radicale onderstroom die ageert tegen de coronamaatregelen. Tussen deze lagen is een wisselwerking wat de kans op onrusten verder vergroot. Deze vormen een nieuwe vorm van potentieel terrorisme die wordt meegenomen wordt door het NCTV. 

Wat kan je eraan doen en heb je dekking op een verzekering?

Schade als gevolg van terrorisme is op Nederlandse verzekeringspolissen in principe uitgesloten. Terrorisme wordt beperkt weer ingesloten door middel van de zogeheten NHT-clausule (Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden). Maar om gebruik te kunnen maken van deze dekking dient de zogenaamde NHT-clausule wel op de polis te staan. Het is van belang dit te controleren. Overigens betekent dit zeker nog niet dat alle schade vergoed zal worden. De dekking per locatie is gemaximaliseerd. 

Aanvullende verzekering

Het is mogelijk je uitgebreider te verzekeren tegen terrorisme. Dekking voor materiele schade aan gebouwen en inventaris maar ook voor omzetverlies door stilstand, de zogenaamde bedrijfsschade. Normaal moet er materiele schade zijn voor een bedrijfsschade-uitkering. Dat is bij omzetverlies door terrorisme dreiging natuurlijk niet zo. Wij kunnen maatwerk aanbieden waarbij ook dekking geboden kan worden voor terrorismedreiging, geen toegang tot je bedrijf of bijvoorbeeld verlies van omzet door maatregelen. Bel gerust voor meer informatie over dit actuele onderwerp, 033-7600850.

 

 

Modified: