Help! Ik heb een langdurig zieke medewerker.

  • Font size:

 pexels photo 5240580

Door: Robert Looren de Jong, Partner B2Bsure BV – Risk & Insurance management adviseurs

Herken je dit? Je hebt een MKB bedrijf met een aantal medewerkers en bent samen met hen aan het ondernemen. Dan wordt er ongelukkigerwijs één van je medewerker voor langere tijd ziek.

Je realiseert je dat dit een financiële strop is. Maar ook dat er van jou als werkgever een actieve houding verwacht wordt om deze medewerker weer zo snel mogelijk terug te laten keren op de werkvloer. Hoe doe je dat? En je hebt ook nog iemand minder om het werk te doen... 

Met een verzuimverzekering en arbodienst…

Als jij je goed hebt laten adviseren in het verleden dan heb je wellicht een verzuimverzekering en een arbodienst die je ter zijde staan om dit risico te managen. 

Wanneer we van de situatie uitgaan dat je wel adequaat verzekerd bent dan verwacht je dat al je zorgen uit handen worden genomen. De ervaring leert echter dat veel MKB-ondernemers overvallen worden door het feit dat er toch heel veel zelfwerkzaamheid van hem of haar verwacht wordt. Ondanks die verzekering en arbodienst. Jouw bedrijf is te klein voor een eigen HR-afdeling, laat staan dat je als ondernemer zelf materiedeskundig bent. 

Je krijgt als werkgever via de arbodienst een casemanager toegewezen waarvan je ook heel snel door hebt dat deze ook heel druk is met andere dossiers.. En daardoor heeft hij te weinig tijd om je goed bij de hand te nemen. Je ontvangt af en toe een  terugkoppeling van de bedrijfsarts waarbij je het gevoel krijgt dat er weinig beweging zit in het dossier. De casemanager zou dan je houvast moeten zijn, maar die is niet altijd beschikbaar en bij een collega ontbreekt vaak de nodige relevante dossierkennis. 

Je krijgt inmiddels het gevoel dat iedereen ogenschijnlijk druk is met het dossier, maar dat niemand het probleem echt oplost. Wie staat nu eigenlijk echt aan jouw kant en wie helpt je nu aantoonbaar? 

Zonder een verzuimverzekering en arbodienst…

Als je geen arbodienst hebt gecontracteerd dan ben je in overtreding. Dat is een verplichting die bestaat vanaf 1 juli 2018. Een verzuimverzekering is niet verplicht. Vanzelfsprekend speelt een verzekering een belangrijke rol bij herstel en terugkeer van de werknemer. Immers zij betalen (gedeeltelijk) het loon door. Geen verzekering hebben kan een goed besluit zijn geweest maar betekent wel een nog grotere rol van jou als werkgever. Wil je meer weten over een verzuimverzekering of een arbodienst dan kunnen wij je adviseren. 

Verzuimzorg

Graag brengen wij verzuimzorg bij je onder de aandacht. Dat kan een goede oplossing zijn voor het probleem. Verzuimzorg is een dienstverlening die wij als B2Bsure bieden. B2Bsure heeft registercasemanagers tot zijn beschikking waar je gebruik van kan maken. Zij staan naast jou, als materiedeskundigen, om je te ontzorgen op het gebied van de begeleiding van de zieke medewerker. Wij vervangen de arbodienst niet, maar wij zorgen ervoor dat je kan ondernemen en zijn de tijdelijke HR die je niet ter beschikking hebt bij zo’n verzuimdossier.

Graag verwijzen wij je naar onze nieuwe themasite www.verzuimverzekerd.nl  Hierop nuttige informatie over het verzekeren van verzuim en je kan ook onze White paper over dit onderwerp downloaden.

 

Modified: