5 voordelen van deeltijdpensioen

  • Font size:

 Afbeelding2

Door: Sander Helfensteijn, Partner B2Bsure BV – Risk & Insurance management adviseurs

Benieuwd welke voordelen deeltijdpensioen heeft voor jou als werkgever? 5 redenen waarom gedeeltelijk eerder stoppen met werken een interessante pensioenkeuze is:

1. Beter voorbereid 

Zijn jouw medewerkers voorbereid op de hogere AOW-leeftijd die de overheid voorschrijft? Deeltijdpensioen is een goed alternatief voor langer doorwerken of verplicht abrupt stoppen op de pensioenleeftijd. 

2. Minder werkdruk

Tot aan de pensioenleeftijd fulltime aan het werk blijven kan voor veel oudere werknemers zwaar zijn. Door minder te werken, neemt de werkdruk af.

3. Gezonde medewerkers

Langzaam afbouwen en alvast wennen aan de nieuwe fase in het leven. Met meer vrije tijd en een betere balans tussen werk en privé. 

4. Behoud van kennis

Oudere medewerkers blijven behouden voor de organisatie en kunnen hun waardevolle kennis en ervaring overdragen op de jongere collega’s.

5. Bespaart kosten

Mensen die goed in hun vel zitten functioneren beter en zijn productiever. Zij vallen minder snel uit en komen minder snel in de WIA terecht. Dat kan een flinke besparing opleveren van verzuimkosten.

Genoeg voordelen die laten zien dat deeltijdpensioen een positieve invloed heeft op werkgeluk en inzetbaarheid.

Wat is deeltijdpensioen?

Deeltijdpensioen is deels blijven werken en deels met pensioen. Minder werken betekent minder inkomen. De inkomensterugval kan gecompenseerd worden door het pensioen eerder in te laten gaan.

Over het parttime salaris blijft de medewerker pensioen opbouwen. Omdat het pensioen eerder ingaat en de pensioenpot over een langere tijd moet worden uitgekeerd, ontvangt de medewerker wel een lager pensioen als hij of zij volledig met pensioen gaat.

Deeltijdpensioen is geen wettelijk recht. Wel is in veel pensioenregelingen en cao’s deeltijdpensioen mogelijk vanaf 5 jaar voor de AOW-leeftijd. Soms ook eerder. Pensioenfondsen kunnen eigen regels hanteren. Dus informeer bij jouw pensioenuitvoerder naar de specifieke regels. 

Werkgever en werknemer zijn aan zet!

In de praktijk wordt er nog maar weinig gebruik gemaakt van deeltijdpensioen. Enerzijds vanwege onbekendheid met de regeling. Anderzijds ervaren medewerkers belemmeringen, zoals de financiële haalbaarheid van eerder stoppen met werken. Of de vraag werkt; mijn werkgever hier wel aan mee?

Over het algemeen stellen mensen ingewikkelde beslissingen over pensioen liever nog even uit. Hier ligt een rol voor de werkgever. Ga op tijd in overleg om zaken te regelen. Denk aan overdracht van werk, nadenken of de huidige functie in minder uren kan en een vaste of flexibele invulling van de uren die minder worden gewerkt. 

Stimuleer financieel inzicht en neem actie

Maak als werkgever echt het verschil en faciliteer een persoonlijk financieel advies gesprek. B2Bsure helpt jouw medewerkers graag bij het nemen van pensioenkeuzes. Dat doen we door:

  • Heldere voorlichting over de verschillende pensioenkeuzes. 
  • Het inzichtelijk maken van de financiële gevolgen van de keuzes nu voor het inkomen van later. 
  • Actieve begeleiding bij het maken van keuzes.

Meer weten? Neem gerust contact op met mij. Ik ben Sander Helfensteijn en te bereiken op 06 48 78 36 85.

Modified: