WhK beschikking, even checken, de moeite waard.

  • Font size:

WhK beschikking, even checken, de moeite waard.

WhK beschikking, even checken, de moeite waard.

Door: Erik Kriboo, Partner B2Bsure BV – Risk & Insurance management adviseurs

Deze maand ontvangt u weer de werkhervattingskasbeschikking van De Belastingdienst. In deze brief staat welke premies u gaat betalen voor Ziektewet en de WGA in 2020. Als u eigen risicodrager bent, betaalt u geen premie aan De Belastingdienst en staan de premiepercentages in deze beschikking op 0,00%. Dit is een eerste check waard, klopt het dat u eigen risicodrager bent en is dit goed verwerkt.

Grote werkgevers…

Grotere werkgevers betalen een premie die gebaseerd is op het eigen verzuim. Kleinere werkgevers betalen een sectorpremie. Als het UWV onlangs (2 jaar terug) een Ziektewet- of WGA uitkering heeft betaald voor uw (ex)-medewerkers dan ziet u dit terug in de vorm van een hoger premiepercentage over de loonsom. Of die uitkeringen terecht zijn verwerkt is ook een check waard. Het gaat niet altijd goed in de verwerking door de vele wetswijzigingen en misschien betaalt u wel meer dan nodig is. De check is mogelijk door het opvragen van de onderliggende gegevens bij het UWV.

Mocht alles kloppen, dan betaalt u de premie die hoort bij het risico. In dat geval kan het de moeite waard zijn om te kijken of u het risico kunnen optimaliseren, waardoor uw premie lager kan worden. Wij helpen u graag bij het hele proces en ook bij het optimaliseren van het risico door adviezen over duurzame inzetbaarheid en schadelastbeheersing.

Specifiek voor de uitzendbranche is het door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ook opletten.

De uitzendsector wordt vanaf 2020 weer verloond in de eigen vaksector, sector 52. De Ziektewetpremie voor deze sector is hoger dan voor de overige sectoren. Het kan voorkomen dat de sector niet goed is verwerkt en dat u nu te weinig premie betaalt. Dat lijkt prettig, maar het is niet goed. En niet goed leidt vaak tot correctie achteraf. Het is verstandig om bezwaar aan te tekenen als de verwerking niet goed is gegaan.

Het blijft een complex onderwerp waarin veel geld omgaat. Het inschakelen van specialisten is dan ook al snel lonend. Bel ons gerust voor meer informatie en advies.

Modified: