Poespas rondom zieke werknemers nu te verzekeren

  • Font size:

Poespas rondom zieke werknemers nu te verzekeren dankzij Minister Wouter Koolmees van Sociale zaken en Werkgelegenheid.

Poespas rondom zieke werknemers nu te verzekeren dankzij Minister Wouter Koolmees van Sociale zaken en Werkgelegenheid.

Door: Robert Looren De Jong en Erik Kriboo, Partners B2Bsure BV – Risk & Insurance management adviseurs

De MKB (verzuim) Ontzorgverzekering 2020…

Op 1 januari 2020 wordt de MKB Ontzorgverzekering geïntroduceerd. Deze verzekering is het resultaat van het convenant van eind 2018 tussen het ministerie van sociale zaken, MKB Nederland, het verbond van verzekeraars en de OVAL (branchevereniging voor arbodiensten).

Wat is de aanleiding van deze verzekering?

Werkgevers zijn verplicht om 2 jaar lang het loon door te betalen bij ziekte van hun werknemer en zijn samen met de werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie. In het regeerakkoord was afgesproken om de loondoorbetalingsverplichting terug te brengen van 2 naar 1 jaar. Dat gaat niet door omdat het volgens de minister de prikkels wegneemt om werknemers weer aan het werk te helpen. De overheid wil wel kleine werkgevers (<25 werknemers) ontlasten in het proces rond zieke medewerkers, de poespas dus… De financiële verantwoordelijkheid en de complexe wet en regelgeving wordt door met name de MKB werkgevers als zeer lastig en impactvol ervaren. De overheid heeft daarentegen de doelstelling om te stimuleren dat er meer banen met een vast dienstverband worden gecreëerd en zien dat het MKB, om bovengenoemde redenen, terughoudend is in het aannemen van werknemers met een vast dienstverband. Deze terughoudendheid conflicteert met de doelstelling van de overheid vandaar dat er naar een gezamenlijke oplossing is gezocht. En die is er gekomen in de vorm van de MKB Ontzorgverzekering.

Wat is het doel van de MKB Ontzorgverzekering?

Het doel van de MKB Ontzorgverzekering (zoals de naam al doet vermoeden) is om de MKB werkgever volledig te ontzorgen en te ontlasten bij (langdurig) zieke medewerkers. Het is de bedoeling dat bij een zieke medewerker zowel de werkgever als de werknemer bij de hand genomen gaan worden. Uiteindelijk zal het resultaat moeten zijn dat medewerkers snel en duurzaam terugkeren in het arbeidsproces zonder verrassingen achteraf. Uiteraard is ook het doel van de verzekering om de MKB werkgever financieel te compenseren voor de kosten van de loondoorbetalingsverplichting. De MKB ontzorgverzekering zal alleen uitgevoerd mogen worden door verzekeraars die zich hiervoor speciaal hebben gecertificeerd.

Waar bestaat een MKB ontzorgverzekering uit?

De MKB ontzorgverzekering bestaat uit de volgende elementen:

  • - Een conventionele verzuimverzekering (verzekeringsuitkering gedurende een ziekteperiode van een zieke medewerker) • Een aansluiting bij een arbodienst.

  • - Een gekoppelde casemanager die de regie voert over de re-integratie van het langdurig verzuim

  • - Het concept is poortwachterproof. Dit houdt in dat als de werkgever alle adviezen opvolgt dan zal een eventuele loonsanctie van het UWV door de verzekeraar worden overgenomen.

  • - Alle kosten voor re-integratie worden vanuit de MKB ontzorgverzekering vergoed.

  • - De case manager gaat financieel inzicht geven aan de zieke medewerker zodat deze een beeld kan vormen van zijn of haar persoonlijke financiële situatie.

  • - De MKB ontzorg verzekering garandeert premiestabilisatie. Excessieve jaarlijkse premieverhogingen door verzekeraars zijn niet toegestaan.

Heeft iedere MKB werkgever een ontzorgverzekering nodig?

Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Het is duidelijk dat bijna iedere MKB werkgever vanuit risico overwegingen een verzuimverzekering nodig heeft en ook een arbodienst. En de MKB Ontzorgverzekering is het meest volledige product. De MKB Ontzorgverzekering kan interessant zijn voor kleine werkgevers. Zij hebben vaak geen HR-afdeling die samen met een langdurig zieke werknemer kan zoeken naar oplossingen. Zoals aanpassingen in de huidige functie, complexe re-integratiebegeleiding en het plaatsen van werknemers in een functie bij een ander bedrijf. Het gebrek aan noodzakelijke deskundigheid houdt kleine werkgevers tegen om mensen een vast contract aan te bieden.

Neemt niet weg dat er veel producten in de markt zijn die (bijna) hetzelfde bieden als de MKB Ontzorgverzekering en uitstekend kunnen aansluiten bij jouw wensen en doelstellingen. Daarnaast hebben we ook te maken met de prijs. De hoogte van de premies zijn nog niet bekend, maar dat de premies aan de bovenkant van de markt gaan liggen laat geen twijfel.

De conclusie is dat de doelstellingen en ontwikkelingen rondom de MKB Ontzorgverzekering positief zijn, maar dat een goed en gedegen advies noodzakelijk blijft. De adviseurs van B2Bsure zijn uiteraard beschikbaar om je te helpen bij de inventarisatie van wensen en doelstellingen en het maken van keuzes.

Modified: