WGA (Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten), het risico zelf verzekeren of via het UWV?

  • Font size:

b2bsure 9120

WGA (Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten), het risico zelf verzekeren of via het UWV? Door: Erik Kriboo, Partner B2Bsure BV – Risk & Insurance management adviseurs

Voor de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid is 1 januari 2020 een belangrijke datum voor bedrijven met medewerkers. Voor die datum moeten bedrijven heroverwegen of zij kiezen voor het publieke (UWV) of het private systeem (Eigenrisicodragerschap). De keuze kan grote financiële en organisatorisch impact hebben.

Grote of kleine werkgever:

*Kleine Werkgever *_Werkgevers met een loonsom minder dan € 331.000,00 _ Een kleine werkgever is in de regel het goedkoopste uit bij het UWV. Bij het UWV betaal je alleen de sectorpremie voor het WGA risico. De sectorpremie is een gemiddelde van alle bedrijven in dezelfde sector. Dat betekent dat de premie onafhankelijk is van je eigen schadelast. Heb je dus een werknemer in dienst gehad die uiteindelijk in de WGA terecht is gekomen dan heeft dat geen invloed op de premie. Wij zien in deze categorie nog wel eens werkgevers die toch een private verzekering hebben afgesloten in het verleden. Is dat het geval dan is het goed om de premie opnieuw te vergelijken met die van het UWV. Grote kans dat je bij het UWV voordeliger uit bent. Maar prijs is uiteraard niet alles: met name voor bedrijven die groeien en vroeg of laat boven de grens van € 350.000,- uitkomen is het van belang om zicht en grip te houden op de re-integratie bij ziekte van vaste en tijdelijke krachten; dat laatste kan alleen goed bij een private Ziektewet en WGA verzekering.

*Middelgrote Werkgever *Werkgevers met een loonsom meer dan € 350.000,00 maar minder dan € 3.500.000,00 Bij het UWV betaalt deze werkgever een gemiddelde tussen de sectorpremie en een premie gebaseerd op de eigen schadelast uit het verleden. Deze categorie werkgevers doet er goed aan beide opties opnieuw te vergelijken. Dus de premie van het UWV te vergelijken met die van private verzekeraars. En daarnaast ook verschillende offertes op te vragen bij verzekeringsmaatschappijen.

Er zijn goede redenen om te kiezen voor een private verzekeraar omdat een werkgever dan veel meer zicht heeft op het individuele re-integratie traject van een zieke werknemer na einde van een tijdelijk dienstverband en dus proactief mee kan werken aan de beperking van de schadelast. Indien je als werkgever bij het UWV bent aangesloten dan is dat onzichtbaar; na uitdiensttreding ontvang je geen enkele informatie meer tot aan het moment van onverhoopte instroom in de WGA en de toename van de individuele risicopremie.

*Grote Werkgever *Werkgevers met een loonsom meer dan € 3.500.000,00 Bij het UWV betaalt deze werkgever een premie die alleen gebaseerd is op de eigen schadelast uit het verleden, een individuele premie dus. Ook in dit geval is het goed beide premies met elkaar te vergelijken. De premie van het UWV en de premie van verschillende verzekeringsmaatschappijen. Echter voor deze werkgevers kan het ook heel interessant zijn om het WGA risico geheel zelf te dragen. Dus niet verzekeren en niet via het UWV. Hiervoor moet je wel een bankgarantie kunnen overleggen gebaseerd op de maximale schadelast voor de komende 10 jaar. Daarvoor zijn verschillende betaalbare oplossingen zoals bijvoorbeeld via Nationale Borg. Daarmee voorkom je liquiditeitsbeslag.

Kortom hoe groot de loonsom ook is, er is zeker iets te heroverwegen. En doe dat nu. Dit hele traject kost tijd en de zomer vakantie komt er ook aan. Daarnaast moet je voor 1 oktober aangeven of je in of uit het publieke bestel wil stappen. Daarnaast is dit een onderwerp waarbij goed advies belangrijk is. Schakel ons dus tijdig in!

Modified: