Compensatie transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid gaat in per 1 april 2020!

  • Font size:

Compensatie transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid gaat in per 1 april 2020!

Compensatie transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid gaat in per 1 april 2020!

Door: Erik Kriboo, Partner B2Bsure BV – Risk & Insurance management adviseurs

Het wetsvoorstel van Minister Koolmees is door beide kamers goedgekeurd en is per 1 april 2020 ingegaan. De wet heeft een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Goed nieuws dus! Hoe zat het ook alweer met de transitievergoeding en wat gaat er gecompenseerd worden?

De transitievergoeding in het kort…
Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding volgens de wet Werk en Zekerheid. De regeling is voor werknemers met een vast en tijdelijk contract en als hij of zij tenminste 2 jaar in dienst is geweest en wordt ontslagen. Er zijn een aantal uitzonderingen zoals bijvoorbeeld ernstig verwijtbaar handelen, faillissement. De transitievergoeding is gemaximeerd op €81.000,00 of een jaarsalaris.

Veel werkgevers ervaren de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid als onrechtvaardig. Ze hebben al 2 jaar loon doorbetaald bij ziekte en kosten gemaakt voor re-integratie. En daarom maakten werkgevers soms gebruik van het “slapende dienstverband”. Een werknemer werd niet ontslagen en het loon werd op “nul” gezet.. Geen ontslag, geen transitievergoeding. Die signalen zijn doorgedrongen bij de politiek. Een wetvoorstel is aangenomen dat voorziet in een compensatieregeling voor de transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid.

Een paar zaken die van belang zijn:
De transitievergoeding omvat maximaal 2 jaar. Bij een slapend dienstverband wordt de periode van het slapende dienstverband niet vergoed. De terugwerkende kracht gaat terug naar 01-07-2015. Het is dus van belang om alle dossiers te lichten die vanaf die datum voldoen aan de voorwaarden.

Aanvraag indienen..
De compensatie kan vanaf 1 april 2020 worden aangevraagd. Voor nieuwe transitievergoedingen (betaald op of na 1 april 2020) kan de compensatie ten hoogste zes maanden na betaling van de vergoeding aangevraagd worden. Voor oude gevallen (tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) moet de aanvraag uiterlijk 30 september 2020 ingediend zijn. Het UWV verwacht bij de aanvraag heel wat gegevens. Het is dus nu al zaak de dossiers op orde te krijgen en ook te kijken naar oude gevallen. Wij ondersteunen je graag met advies. Voor meer en uitgebreide informatie over deze regeling neem gerust contact met ons op.