Verzuim verzekeren wordt duurder; kijken naar alternatieven loont!

  • Font size:

b2bsure verzuim verzekeren wordt duurder

Verzuim verzekeren wordt duurder; kijken naar alternatieven loont!

Door: Norbert Bakker, Partner B2Bsure BV – Risk & Insurance management adviseurs

De premies van verzuimverzekeringen zijn aan het stijgen. Ditmaal krijgen niet alleen bedrijven met een hoge schadelast de rekening gepresenteerd; ook bedrijven met weinig ziekteverzuim zijn aan de beurt.

Dat heeft meerdere oorzaken. Het ziekteverzuim in Nederland bereikte begin 2018 de hoogste stand sinds 10 jaar. Naast een lange griepepidemie werd dit vooral veroorzaakt door de bloeiende economie en krapte op de arbeidsmarkt. Als het economisch goed gaat neemt het verzuim toe: enerzijds als gevolg van toenemende werkdruk, anderzijds omdat werknemers minder bang zijn om bij ziekteverzuim hun tijdelijke contract niet verlengd te krijgen.

Dat verklaart uiteraard nog niet waarom bedrijven met weinig verzuim ook een premieverhoging krijgen: dat komt vooral omdat verzekeraars bij kleine MKB-bedrijven (tot een loonsom van € 330.000,-) de minimumpremies steeds meer zijn gaan baseren op sectorgemiddelden en steeds minder op de schadelast van het bedrijf zelf.

En last but not least: het aantal aanbieders van verzuimverzekeringen neemt af. De afgelopen jaren verdwenen al de labels ASR en Generali; dit jaar stopt Delta Lloyd als merk. Verzekerden ontvangen een voorstel van Nationale Nederlanden. Naast afwijkende voorwaarden en andere administratieve procedures betekent dat ook een meestal hogere premie voor verzuim en andere inkomensverzekeringen zoals WGA Gat en WGA Excedent.

Kan je nog iets doen? Natuurlijk. Accepteer niet klakkeloos een nieuw premie- of verlengingsvoorstel maar kijk ook naar alternatieven. Offertes opvragen en vergelijken loont nog steeds want niet iedere verzekeraar verhoogt de premie op dezelfde manier. Het kijken naar alternatieven is ook een mooi moment om het verzuimbeleid en de vorm van de verzekering weer eens met een frisse blik te (laten) bekijken: wellicht is een ander product of een andere wachttijd interessanter, kan het Arbo-abonnement worden omgezet van All-in naar verrichtingenbasis of is zelfs een calamiteiten (stop loss) dekking het overwegen waard

Het is ook een goed moment om de beloning van de adviseur los te koppelen van de hoogte van de premie door over te stappen van provisie naar een abonnement. Hierdoor is in veel gevallen kosten te besparen.

Wat kan B2Bsure hierin beteken? De verzuimspecialisten van B2Bsure zijn je graag nader van dienst met concurrerende offertes en advies over de voor jouw best passende oplossing. En we helpen je graag bij het pro-actief onderhouden van deze oplossingen.

Modified: