Kabinetsplannen Vlees noch Vis… Het beleid was in het verleden gericht op de verdere privatisering van de sociale zekerheid. Maar nu...

  • Font size:

Kabinetsplannen Vlees noch Vis…

Door: Erik Kriboo en Norbert Bakker, Partners B2Bsure BV – Risk & Insurance management adviseurs

De kabinetsplannen ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn vlees noch vis. Het beleid was in het verleden gericht op de verdere privatisering van de sociale zekerheid en de verantwoordelijkheid verschuiven naar de werkgever. Het kabinet heeft een aantal plannen in die richting uitgesteld en wil fundamenteler kijken of de verschillende stelsels van de sociale zekerheid nog aansluiten op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Voor het komende jaar dus geen duidelijke plannen maar verder onderzoek met de sociale partners. Je blijft als werkgever dus nog steeds in het ongewis.

Toch even de belangrijkste plannen voor 2019 en 2020 voor jou op een rij:

  • - Vooral kleine werkgevers ervaren de regels rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid als risicovol, hier wil het kabinet iets aan doen zonder de instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen te laten oplopen. Minder regels dus. Ook als het gaat om het aannemen van vast personeel.
  • - De maximale termijn voor het aanbieden van opeenvolgende tijdelijke arbeidscontacten wordt weer verruimd naar 3 jaar.
  • - Het inkorten van de premiedifferentiatie WGA van 10 naar 5 jaar is uitgesteld. Dus blijft voorlopig 10 jaar.
  • - Doorbetaald geboorteverlof voor de partner vanaf januari 2019 een week, dat is nu 2 dagen. En vanaf 2020 vijf weken extra geboorteverlof voor de partner o.b.v. 70% van het loon.
  • - De compensatieregeling voor transitievergoedingen voor werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan loopt nog meer vertraging op: verwachte ingangsdatum is nu 1 januari of 1 april 2020, waarna werkgevers met terugwerkende kracht hun vanaf 2015 betaalde transitievergoedingen aan werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan vergoed kunnen krijgen.
  • - Loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers toch naar 1 jaar? In het regeerakkoord van 2017 leek het een goed plan om de duur voor kleine werkgevers te verkorten tot 1 jaar. Minder lasten voor kleine werkgevers zouden meer banen en vooral ook vaste banen opleveren. Helaas bleek dit idee een dure sigaar uit eigen doos waar niemand op zat te wachten: het 2e jaar werd verplicht collectief verzekerd tegen een premie die veel hoger was dan de private premies; geen minder lasten dus maar meer. En UWV trok aan de noodrem omdat ze deze extra re-integratie inspanningen helemaal niet konden uitvoeren. Het idee verdween daarna snel in de la van de Minister, maar is inmiddels weer bezig aan een kleine comeback. Hang de vlag nog maar niet uit: eerst kijken of het nu wel een echte verbetering is

Ook waren de zelfstandigen vaak in het nieuws ten aanzien van arbeidsongeschiktheid. Het kabinet vindt het belangrijk dat zzp’ers zich kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en daar een bewuste keuze in kunnen maken. Ook doordat het aantal zzp’ers de laatste jaren sterk is gegroeid en blijft groeien. Daarom is het kabinet in gesprek met de verzekeraars om een beter (lees ook goedkoper) verzekeringsaanbod te bevorderen.

Kortom geen duidelijke toekomstvisie en richting maar koffiedik kijken welke keuzes wanneer gemaakt worden en welke maatregelen wanneer ingaan. Wordt het nog een hete herfst in 2018, krijgen we een ingrijpende stelselwijziging per 2020 of wordt de hete aardappel toch weer vooruitgeschoven en onderdeel van de volgende verkiezingsronde?

De huidige plannen hebben daarom niet direct veel impact voor ondernemend Nederland als het gaat om ziekte en arbeidsongeschiktheid. Even een pas op de plaats dus. Maar niet voor jou als ondernemer. Zoals je ook in onze vorige blog hebt kunnen lezen Verzuimverzekeren wort duurder zijn de premies voor verzuimverzekeringen aan het stijgen. Jouw huidige beleid ten aanzien van deze onderwerpen tegen het licht houden blijft lonen. We gaan graag het gesprek met je aan.

Modified: