Je bedrijf groeit; maar groeien je verzekeringen mee? Een bekend Joods gezegde luidt: “ik wens je veel personeel!”.

  • Font size:

b2bsure je bedrijf groeit

Je bedrijf groeit; maar groeien je verzekeringen mee?

Door: Norbert Bakker, Partner B2Bsure BV – Risk & Insurance management adviseurs

Een bekend Joods gezegde luidt: “ik wens je veel personeel!”. Het hebben van veel personeel is uiteraard niet zo negatief als in dit gezegde bedoeld wordt, maar wie als ondernemer groeit in personeelsomvang krijgt ook sneller en vaker te maken met langdurig verzuim, arbodienstverlening en re-integratie.

Door de groei van loonsom en aantal werknemers veranderen ook de kosten van de verzekering en arbodienstverlening. Dat biedt ook nieuwe kansen en mogelijkheden: een ander eigen risico, een aangescherpte premie of en heel ander product. Voor MKB groeibedrijven is het daarom verstandig om periodiek te kijken of alle maatregelen nog up tot date zijn en of er wellicht verbeteringen te realiseren zijn.

Verzuimverzekeringen groeien mee maar veranderen niet vanzelf
Als je loonsom flink toeneemt, stijgt de premie van je verzuimverzekering automatisch mee. Maar dat merk je vaak pas achteraf bij de naverrekening, als nota voor de suppletiepremie op de mat ligt. Zonde, want bij een flinke groei kan het eigen risico ook omhoog en valt het tarief meestal aan te scherpen – ook binnen een meerjarige contracttermijn. En komt je loonsom inmiddels boven de € 1.000.000,- uit, dan is het interessant om ook te kijken naar andere oplossingen zoals calamiteiten/stop loss dekkingen.

Kijk ook naar je arbo-abonnement
Voor een klein bedrijf zijn all-in arbodienst-abonnementen een goede manier om kosten te begrenzen maken: je betaalt een vast bedrag per medewerker per jaar en komt niet voor verrassingen te staan. Maar zodra je 20 of meer personeelsleden hebt, kan omzetten naar een basis abonnement en werkzaamheden betalen op verrichtingenbasis veel voordeliger zijn. Overigens is een aansluitovereenkomst met een Arbodienst tegenwoordig voor iedere werkgever verplicht, ook als het verzuim niet is verzekerd!

Kosten voor re-integratie en interventies
Voor veel ondernemers een onverwachte kostenpost die kan oplopen tot €10.000,- per langdurig verzuimgeval . De meeste verzekeraars bieden hiervoor een maar beperkte vergoeding.

Vergelijk geen premies maar totale kosten Wil je een goed passende verzekeringsoplossing voor je groeiende bedrijf? Zorg dan dat je geen premies vergelijkt, maar de totale kosten van meerdere oplossingen bij langdurig en/of veel kort verzuim. Naast conventionele dekkingen met wachttijd vergelijk je dan ook de totale kosten van calamiteitendekking en uiteraard ook de optie van zelf dragen / niet verzekeren.

Voorwaarden zijn ook belangrijk Wat gebeurt er na schade met de premie in een meerjarig contract: kan die tussentijds verdubbelen? En mag je dan tussentijds stopzetten en wat gebeurt er dan met lopende schade? Welke reïntegratie-vergoeding biedt verzekeraar en wordt er ook Poortwachter-garantie gegeven? Allemaal aandachtspunten die in een goed vergelijk veel belangijker kunnen zijn dan een 0,2% lagere premie.

Wat kan B2Bsure hierin beteken? De verzuimspecialisten van B2Bsure zijn u graag nader van dienst met een goed vergelijk van de totale kosten van verzuim, arbo-dienstverlening en interventiekosten en advies over de voor u best passende oplossing. En we staan u graag bij bij het pro-actief onderhouden en indien nodig aanpassen van deze oplossingen