Marcel Bezemer - Directeur, Partner

Verzekeringen zijn een middel om de continuïteit van een organisatie te borgen. Niet minder maar ook niet meer dan dat. Ik help ondernemingen en ondernemers graag bij het organiseren van continuïteit. Dit betekent risico’s managen en op een verantwoorde manier kansen verzilveren. De combinatie van organisatiekennis en de kennis van financiële producten gebruik ik om organisaties vooruit te helpen.
Waar ik warm voor loop is het met mensen in organisatie maken van continuïteitsplannen of Business Impact Analyses. Verder ben ik altijd in ons netwerk op zoek naar mogelijkheden om zaken nog beter en/ of efficiënter te organiseren. Dit kan door middel van verzekeringen of ander financiële producten maar ook door gebruik te maken van software of andere diensten van derden.
Als bedrijfskundige weet ik maar al te goed dat alles om mensen en het verbinden van mensen draait. Ik ben gelukkig als ik mensen een platform kan bieden vanwaar ze succesvol kunnen zijn.