Information

  • Created
  • Modified by

B2BSURE doet jullie arbodienst

Doet jullie arbodienst wat je wil?

Door: Norbert Bakker & Erik Kriboo, Partners B2Bsure BV – Risk & Insurance management adviseurs

Of doet jullie arbodienst wat de werknemer wil? Van veel relaties horen wij dat de verhoudingen met de arbodienst op gespannen voet staan. Wellicht heeft het ook met onbegrip te maken.

De MKB ondernemer – groot en klein - wil vooral geholpen worden bij het laveren door complexe regelgeving bij ziekte, ook als de werkgever er voor heeft gekozen die loondoorbetaling bewust niet te verzekeren.

En die MKB ondernemer wil een luisterend oor en second opinion als hij of zij twijfelt aan de pro-activiteit en de effectiviteit van de eigen arbodienst. Is hier wel sprake van ziekteverzuim of is het werkverzuim? Als ondernemer denk je dat, op het moment van het inschakelen van de arbodienst of de verzekeraar, zij wel onderzoeken of er sprake is van echt ziekteverzuim. Is er in dit geval wel sprake van ziekteverzuim of speelt er iets anders? Die vraag wordt meestal niet onderzocht. Dat zit in dan niet in het systeem van de arbodienst. De arbodienst volgt het protocol van de Wet Verbetering Poortwachter.

Twee voorbeelden uit de praktijk:

Schulden

Een medewerkster heeft problematische schulden waardoor er loonbeslag wordt gelegd. De werknemer kan van wat er overblijft niet rondkomen en verwijt de werkgever(!) dat deze haar hiermee in de problemen brengt. Ze verklaart dat ze dan beter ziek thuis kan zitten omdat “ze dan het zelfde vangt maar niet zich de blubber hoeft te werken”. Enige tijd later voegt ze de daad bij het woord en meld zich ziek. Van de arboarts mag ze een aantal weken thuis blijven om “aan zichzelf te werken” en bij te komen van de “gespannen arbeidssituatie”. Ook aan later overeengekomen arbeidstherapie werkt ze niet mee “omdat ze het niet zag zitten”. In totaal betaalt werkgever zo 4 maanden het loon door…

Overspel

Een gehuwde werknemer van een winkelbedrijf krijgt een relatie met een van zijn collega’s. Na dat het overspel uit is gekomen vindt de werknemer dat hij niet meer op dezelfde vestiging als de collega kan werken. In plaats van zelf verantwoordelijkheid te nemen voor dit probleem, meldt de werknemer zich ziek. De arbodienst heeft alle begrip voor deze stressvolle situatie en werknemer krijgt een aantal maanden de tijd om bij te komen

Wat beide voorbeelden gemeen hebben is dat hier geen sprake is van ziekte maar van een privéprobleem van de werknemer dat onnodig leidde tot langdurig verzuim, arbo-kosten en loondoorbetaling. In plaats van een arboarts was een bedrijfsjurist hier handiger geweest. De ondernemers mistten een luisterend oor: iemand om mee te sparren en te overleggen wat te doen in zo’n situatie en waarbij niet alleen het belang van de werknemer maar ook dat van het bedrijf en de ondernemer wordt meegewogen. Of om te toetsen of wat de arboarts doet wel klopt en de meest efficiënte aanpak is.

Wie gaat de MKB ondernemer dat luisterende oor bieden, heeft ervaring met casemanagement, kan een second opinion geven op de arbodienstverlening en heeft ook juridische kennis en ervaring én indien nodig goede juristen op afroep? Dat is in ieder geval niet je arbodienst maar vooral een echt vertrouwenspersoon zoals B2Bsure kan zijn. Wij zijn er voor jou als werkgever want uiteindelijk ben jij verantwoordelijk en betaal jij de rekening. Wij bieden niet alleen een luisterend oor maar helpen je indien je twijfelt of je werknemer wel echt ziek is.